Kati Chhan – Angels

Kati chhan yo mutu ma ghau 

Lukai rakhya chhu sandhai, sandhai 

Mero behoshi malai nai thaha chha 

Sunau kasa-lai  3 
Hridaya le hoina, aaja bholi maya 

Aanka le hundo rahe chha 

Ke maya launu, ke priti gansnu 

Dokha nai jivan ko lekha rahechha 

Lekha rahechha 

Kati chhan yo mutu ma ghau 

Lukai rakhya chhu sandhai, sandhai 

Mero behoshi malai nai thaha chha 

Sunau kasa-lai 3 
Abhi nai raichha, jutho nai raichha bhane 

Soche jhain ke hundo rahe chha 

Ke bhula bhayo, ke paapa bhayo 

Aakhir ma jivan, eak natak bhayo, natak bhayo 

Kati chhan yo mutu ma ghau 

Lukai rakhya chhu sandhai, sandhai 

Mero behoshi malai nai thaha chha 

Sunau kasa-lai 3 

Kati chhan yo mutu ma ghau 

Lukai rakhya chhu sandhai, sandhai 

Mero behoshi malai nai thaha chha 

Sunau kasa-lai  3