Tag Archives: Ma

Kavita – Ma

स्वर्ग र भूको सूक्ष्म हुँ स्पन्दन– दाना तिलको, यति छु मसिनो ! सक्छ को सम्झन ? दिल झिल्को ? अलग सचेतन सागर चेतन कण जलको ! जति जति गिर्दछु उति उति उठ्दछु ! अन्त न बलको विश्व बनाउँछु, विश्वधनी छु— … Continue reading

Rate this:

Posted in Laxmi Prasad Devkota | Tagged , , , , , | Leave a comment

Ma – Bhupi Sherchan

१ म एक पुत्र एक पति र एक पिता हुँ २ एक न्वारान एक विवाह र एक चिता हुँ ३ म एक होटल एक बोतल र एक प्याला हुँ ४ म एक श्रम एक उत्पादन र एक ज्याला हुँ ५ … Continue reading

Rate this:

Posted in Bhupi Sherchan | Tagged , , , , , | Leave a comment