प्रश्नोत्तर माला – भानु भक्त आचार्य

भानु भक्त आचार्य     १८१४ - १८६८  चुँदी रम्घा तनहुँ,  नेपाल

भानु भक्त आचार्य
१८१४ – १८६८
चुँदी रम्घा तनहुँ, नेपाल


अपार-संसार-समुद्रमाहाँ
डुब्याँ शरण् कुन् छ मलाइ याहाँ ?
चाँडो कृपाले अहिले बताऊ
श्रीरामको पाउ छ मुख्य नाऊ ।।१।।

कुन हो सदा बन्धनमा पर्याको ?
जस्ले छ यो मन् सुखमा धर्याको ।
मुक्ती भन्याको त पदार्थ कुन् हो ?
वैराग्य भन्नू चिज जान्नु जुन् हो ।।२।।

ठुलो नरक् कुन् छ भनेर जान्नू ?
यही शरीरै छ भनेर मान्नू ।
कस्तो स्वभाव् स्वर्ग भनेर जान्नू ?
तृष्णा छुट्या स्वर्ग भनेर मान्नू ।।३।।

कुन् ज्ञान् छ ठूलो भनि लीनु पर्न्या ?
वेदान्तको ज्ञान छ दु:ख हर्न्या ।
कुन् हो सहज् मोक्ष गरायिदीन्या ?
ज्ञान् हो अरूको किन नाम लीन्या ।।४।।

कुन् मूल ढोका छ नरक् कि ? नारी,
लान्छे नरक् मोह ठुलो फिजारी ।
कुन् धर्म हो स्वर्ग पुर्यायिदीन्या ?
तेस्तो अहिंसा छ बुझेर लीन्या ।।५।।

सुत्न्या सुखै पूर्वक आद्मि कुन् हो ?
समाधि लायी रहन्या त जुन् हो ।
जागा कउन् हो कसरी उ जान्न्या ?
जो सत् असत्को छ विवेक गर्न्या ।।६।।

कस्लाइ हो शत्रु भनेर जान्नू ?
आफ्ना दशै इन्द्रिय शत्रु मान्नू ।
कस्लाइ खूब् मित्र भनेर मान्नू ?
जीत्या तिनै इन्द्रिय मित्र जान्नू ।।७।।

दरिद्र नाऊँ नरमा छ कस्को ?
विशाल तृष्णा घरमा छ जस्को ।
कुन् हो धनी सब् नरले कह्याको ?
सन्तोषले जो छ खुसी रह्याको ।।८।।

जिउँदै मर्याको भनि नाम् छ कस्को ?
उद्यम् बिना बित्तछ काल जस्को ।
अमृत्-सरी कुन् छ भन्या ? निराशा
पाशा कउन् हुन् ? ममतै छ पाशा ।।९।।

को छन् सुरा झैँ अति मोह गर्न्या ?
स्त्री जान्नु तस्तै गरि चित्त हर्न्या ।
कस्लाइ विद्वानहरु तुच्छ भन्छन् ?
जो कामदेव्को वशमा रहन्छन् ।।१०।।

मृत्यू भन्याको भन आज कुन् हो ?
अप्यश् भन्याको तिमि जान जुन् हो ।
कुन् हो सबैले गुरु भन्नु पर्न्या ?
जो हो हितैको उपदेश गर्न्या ।।११।।

कुन् शिष्य हो शिष्य भनेर जान्नू ?
जुन् गर्छ सेवा उहि शिष्य मान्नू ।
कुन् दीर्घ रोग् हो सबलाइ हर्न्या ?
संसार हो जन्मनु मर्नु पर्न्या ।।१२।।

यो दीर्घरोग् फेक्न उपाय कुन् हो ?
अनित्य सब् जान्नु विचार जुन् हो ।
भूषण् छ कुन् सज्जनले कह्याको ?
शीलै छ भूषण् बहुतै बन्याको ।।१३।।

कस्लाइ खुब् तीर्थ भनेर मान्नू ?
जुन् शुद्ध मन् हो उहि तीर्थ जान्नू ।
विद्वान् कउन् चिज्कन तुच्छ मान्छन् ?
कान्ता र सुन् त्याज्य भनेर ठान्छन् ।।१४।।

कुन् सुन्न बेस् हुन्छ भनेर मान्नू ?
वेदान्तका बात् गुरुदेखि सुन्नू ।
कन् ब्रह्म जान्नाकन हेतु मान्नू ?
सत्सङ्ग वेदान्त बिचार जान्नू ।।१५।।

कुन् सन्त हुन् ? लोक्कन तुच्छ मान्न्या,
सब् छोडि साँचो शिवतत्त्व जान्न्या ।
ज्वर् कुन् छ ? चिन्ता ज्वर-तुल्य मन्न्या,
कुन् मूर्ख हो ? कत्ति विवेक् नगर्न्या ।।१६।।

कुन् काम हो मन् दिइ गर्नु पर्न्या ?
श्री विष्णुको भक्ति छ दु:ख हर्न्या ।
कुन् आद्मि हो यस् नरमा जियाको ?
दिर्दोषि भै मन् हरिमा दियाको ।।१७।।

विद्या र बोध् कुन् चिजलाइ भन्छन ?
जुन् पाउँदा मुख्य भयी रहन्छन् ।
कुन् मुख्य लाभ् हो ? भन आज तेही ।
आत्मासरीको अरु छैन कोही ।।१८।।

सारा जगत् जित्छ अवश्य कस्ले ?
अभ्यास् गरी मन्कन जित्छ जस्ले ।
कस्ता बली वीर् कन वीर् कहन्छन् ?
कन्दर्प जस्का वशमा रहन्छन् ।।१९।।

कुन् हुन् बडा धीर् सब धर्म जान्न्या ?
स्त्रीका कटाक्षैकन तुच्छ मान्न्या ।
कुन् हुन् ठुला विष ? विषयै कहिन्छन्
ती कालकुटादि बरू सहिदिन्छन् ।।२०।।

कुन् दु:खि हो यस् विषलाई लीन्या ?
संसारमा खुप्सित चित्त दीन्या ।
कुन् धन्य हो ? जुन् छ परोपकारी,
कुन् पूज्य हो ? तत्त्व लिन्या विचारी ।।२१।।

कौनै बखत्मा पनि क्या नगर्नू ?
पाप्मा अगाडी कहिल्यै नसर्नू ।
विद्वान् पुरुष्ले कति काम गर्नू ?
स्वधर्म थामीकन शास्त्र पढ्नू ।।२२।।

साङ्ला कउन् हुन् सबलाइ बाँध्न्या ?
स्त्री हुन् सदा पाउ समाइ-राख्न्या ।
सब् ब्रतहरूमा व्रत मुख्य कुन् हो ?
सब् देखि सानो म छु भन्नु जुन् हो ।।२३।।

क्या जानिईदैन भनेर बक्नू ?
स्त्रीको चरित्रै छ नजानिसक्नू ।
क्या हो सबैले त नछोडि सक्न्या ?
यै हो दुराशा अरू कीन बक्न्या ।।२४।।

कुन् हो पशूतुल्य भनी कह्याको ?
विद्या नभै मूर्ख पडी रह्याको ।
सज्ज्नहरू कस्सित सङ् नगर्नू ?
खल्-पापि-निच्का नगिचै नपर्नू ।।२५।।

कस्ता पुरुष् मुक्त भएर तर्छन् ?
सत्सङ्ग-भक्तीहरु जो त गर्छन् ।
छोटो कउन् हो नजलाइ माग्न्या,
कुन् हो बडो ? जो धनमा नलाग्न्या । २६।।

जन्म्यो कउन् ? जन्मनु फेर् नपर्न्या
मर्न्या कउन् हो ? मरि फेर् नमर्न्या ।
कस्लाइ लाटो छ भनेर भन्छन् ?
जो ता बखत्मा पनि चुप् रहन्छन् ।।२७।।

बैह्रो कउन् हो ? हित बात् नसुन्या
कुन् हो अविद्या मित नारि मान्न्या ।
कुन् तत्त्व साँचो छ भनेर खोज्न ?
साँचा शिवै छन् शिवलाइ रोज्नू ।।२८।।

उत्तम् भन्याको भन आज कुन् हो ?
सज्जनहरूको सुचरित्र जुन् हो ।
कुन् कर्मले शोक्हरू दूर हुन्छन् ?
श्री विष्णुका पूजनले ति टर्छन् ।।२९।।

कुन् शत्रु हुन् खुब् वलवान् भयाका ?
कामादि हुन् सब् नरले कह्याका ।
कुन् हो कसै पूर्ण गरी नसक्नू ?
कामै छ त्यस्तो अरु कीन बक्नू ।।३०।।

कुन् दु:खको मूल भनेर जान्नू ?
मेरो म हुम् भन्नु छ तेहि मान्नू ।
कुन् हो जगत्को गहना बन्याको ?
विद्यै छ सब्को गहना बन्याको ।।३१।।

कुन् सत्य हो सत्य कसोरि जान्नू ?
जुन् प्राणिको हित् छ उ सत्य मान्नू ।
कुन् छाडिदीन्या सुखि हुन्छ भन्छन् ?
स्त्री छाड्न सक्न्या सुखिमा गनिन्छन् ।।३२।।

ठूलो छ दान् कुन् गरि ताप हर्न्या ?
सब् प्राणिको निर्भय जो त गर्न्या ।
कुन् हो बुझ्यओ निश्चय नाश हून्या ?
त्यो भक्तको मन् छ भनेर जान्न्या ।।३३।।

कस्तो भयामा भय छुट्टि हुन्छन् ?
मुक्तै भयामात्र ति पाप टर्छन् ।
वाण्तुल्य कुन् हो अति दु:ख दीन्या ?
जुन् मूर्खता हो उहि जानि लीन्या ।।३४।।

कस्का सधैं दास् भइ पाउ पर्नू ?
बूढा गुरूमा लगि चित्त धर्नू ।
प्राणान्तका समयमा कति कर्म गर्नू ?
सम्पूर्ण छोडि रघुनाथ्-तिर चित्त धर्नू ।।३५।।

कुन् चोर हो इ जनको भनि चोर जान्नू ?
जुन् वासना त छ असत् उहि चोर मान्नू ।
शोभायमान भयि बस्छ सभाविषे को ?
सब् को प्रसन्न मन गर्दछ शास्त्रले जो ।।३६।।

मातासरी सुख दिन्या कुन चीज् छ जान्नू ?
विद्यै छ त्यस्तो अरु कौन खोज्नू ।
कुन् हो जती-जति दियो उति बढ्न जान्या ?
विद्यै रहेछ बुझि निश्चय तेहि मान्या ।।३७।।

कुन् काम हो अति डरायर दूर सार्नू ?
लोकापवाद् छ घटिया कहिल्यै न धर्नू ।
कुन् कर्म गर्दछ भन्या उहि बन्धु मान्नू ?
आफ्नो सहाय यदि गर्दछ बन्धु जान्नू ।।३८।।

कस्ता मनुष्यकन पित्रि भनेर जान्नू ?
जसले त पालन गर्यो उहि पित्रि मान्नू ।
कुन् चीज जानिकन चीज् रहँदैन जान्नू ?
यो चीज् त नित्य परमेश्वरलाइ मान्नू ।।३९।।

कुन् चीह्निया सकल चीजहरू चिह्निइन्छन् ?
ईश्वर चिह्न्या सकल वाँहि चिह्नी सकिन्छन् ।
कुन् चीज् रहेछ अति दुर्लभ खोजि हान्नू ?
सत्सङ्ग हो अधिक दुर्लभ तेहि मान्नू ।।४०।।

कुन् त्याग् कहिन्छ ? शिवको सब तत्त्व जान्नू,
कुन् जीत्न सक्नु छ कठिन् ? उ त काम मान्नू ।
कुन् हो पशूसरि भनी नरले कह्याको ?
आत्मा नजानिकन मूर्ख पडी-रह्याको ।।४१।।

अम्मृत्सरी अघि भई पछि वीष बन्न्या,
कुन् हो ? स्त्रि हुन् किन अरू चिजलाइ भन्न्या ।
कुन् शत्रु हुन् अघि त मित्र सरी रह्याका ?
पुत्रादि हुन् सकल सज्जनले कह्याका ।।४२।।

कुन् चीज् छ चञ्चल यहाँ क्षण एक् घरीको ?
आयुष्य यौवन बुझ्या बिजुली सरीको ।
कुन् दान् ठहर्छ अति मुख्य यहाँ गर्याको ?
जुन् दान् छ पात्रहरुका मुखमा पर्याको ।।४३।।

प्राण् जान खोज्दछ भन्या पनि कन् नगर्नू ?
संसार् अनित्य बुझि पाप् कहिल्यै नगर्नू ।
कुन् हो अघी सरिसरीकन गर्नु पर्न्या ?
पूजा सदाशिबजिको सब पाप हर्न्या ।।४४।।

कुन् कर्म मुख्य भनि सद्गुरुले कहन्छन् ?
जुन् कर्मले त परमेश्वर खुश् रहन्छन् ।
कुन् स्थानमा बसुँ भनीकन दील् नदीनू ?
संसारमा भनि अवश्य चिह्नेर लीनू ।।४५।।

रात् दिन् निरन्तर कतातिर चित्त धर्नु ?
संसार् अनित्त्य बुझि तत्त्व-विचार गर्नू ।

घांसी – भानु भक्त आचार्य

भानु भक्त आचार्य  १८१४ - १८६८  चुँदी रम्घा तनहुँ , नेपाल

भानु भक्त आचार्य
१८१४ – १८६८
चुँदी रम्घा तनहुँ , नेपाल


भर् जन्म घाँस तिर मन् दिई धन कमायो
नाम क्यै रहोस् पछि भनेर कुवा खनायो
घाँसी दरिद्र घरको तर बुद्धि कस्तो
म भानुभक्त धनी भैकन किन यस्तो

मेरा ईनार न त सत्तल पाटिकै छन्
जे धन चीजहरु छन् घर भित्रनै छन्
त्यस घाँसीले कसरी आज दिए छ अर्ति
धिक्कार हो म कन बस्नु न राखि किर्ति

कान्तिपुरी नगरी – भानु भक्त आचार्य

चपला अवलाहरु एक सुरमा
गुनकेसरीको फूल ली शिरमा
हिंड्न्या सखि लीकन ओरिपरी
अमरावती कान्तिपुरी नगरी ।।१।।
यति छन् भनि गन्नु कहाँ धनियाँ ।
सुखी छन् मनमा बहुतै दुनियाँ
जनकी यसरी सुखकी सगरी
अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी ।।२।।
कहिँ कालभरी गल्लि छ दिल्ली सरी ।
कहिँ भोट र लण्डन चीन सरी
लखनौ पटना मदरास सरी
अलकापुरी कान्तिपुरी नगरी ।।३।।
तरवार कतार खुडाँ खुकुरी
पिस्तोल र वन्दुक सम्म भिरी ।
आतिसुर र वीर भरि नगरी
छ त कुन सरी कान्तिपुरी नगरी ।।४।।
रिस राग कपट छैन यहाँ
तब धर्म कति छ कति छ यहाँ ।
पशुका पति छन् रखवारी गरी
शिवकी पुरी कान्तिपुरी नगरी ।।५।।

भानु भक्त आचार्य

bhanubhakta-acharya-x300

 

भानु भक्त आचार्य

Lively young women with flowers in their hair
walk about me with their friends.
They walk in dreams that are all their own
in this garden-like city that the gods have built.

The rich in this place are uncountable,
each person’s mind is filled with joy.
Kathmandu is an ocean of happiness,
this may be the golden city that the demons once built.

Some places like Lhasa, London, or China,
some dark alleys like those of Delhi,
some places that rival mighty cities of India
are in this city that light has filled.

Swords, hatchets, knives, and khukuris,
decorated by pistols and even rifles,
brave and strong men fill all its streets.
Could another place like Kathmandu exist?

There is no anger, deceit, or falsity,
there is no limit to dharma and nobility,
the Lord of Animals protects this city,
this is the land of God Shiva, the land of immortality.

After so many days I have seen the Balaju water gardens again
and I write that underneath earthly skies this is a Heaven.
All around me are birds that sit or swing upon vines,
maybe with soft voices they intend to steal my mind.

If I can stay here and make many verses
what better thing or pleasure could I ever wish?
If there were a beautiful maiden to dance before me,
Lord Indra’s paradise I would never miss.

From the fifth to the fifteenth century AD, the Khas civilization flourished from its roots in what is now far-west Nepal. Historical documents show that west Nepal, south-west Tibet, and Kumaon and Garhwal of India were united and the Khas language had great influence in these regions during the time of that civilization’s rise. After the fall of the Khas Empire, its language, which evolved into present day Nepali, was considered bastardized and limited to speech. Sanskrit dominated most of the written texts of South Asia and its influence was particularly strong in Nepal.

Brahmins were the teachers, scholars, and priests of the society by virtue of their caste. Their education was Sanskrit oriented since most religious texts of the Hindu religion were in that language.
Bhanubhakta Acharya, born to a Brahmin family in 1814 in Tanahu, received an excellent education with a strong leaning towards religion at home from his grandfather. He led an unremarkable life until he met a grass cutter who wanted to give something to the society so that he could be remembered after death. Bhanubhakta was young, and the grass cutter’s words inspired him to write these words:

He gives his life to cutting grass and earns little money,
he hopes to make a well for his people
so he will be remembered after death,
this high thinking grass cutter lives in poverty,
I have achieved nothing though I have much wealth.

I have neither made rest houses nor a well,
all my riches are inside my house.
This grass cutter has opened my eyes today,
my life is worthless if the memory of my existence fades away.

The grass cutter’s wish to be remembered has been fulfilled: he is more romanticized than Adikabi Bhanubhakta, considered the first poet to write in the Khas, or now the Nepali language. While there were other verses written in the Khas language before Bhanubhakta’s time, some of them were hard to identify as poetry – the quality is sketchy; many of the writers disappeared due lack of a forum where they could foster their talents (sadly the audience was just not there); many wrote poetry that was too heavily Sanskritized. Bhanubhakta was definitely “the” writer who gained the acceptance of a wide range of people and his creations played a key role in popularizing the written form of the Khas language.

The people of the first poet’s time strongly believed that building and renovating temples, shrines, rest houses and taps were acts of dharma. Kings honored their gods with pagoda structures decorated with the best wood, stone, and metal artwork. Every artisan created his piece so it would send a message of goodwill to the palace of Indra, the King of Amarawati, which many considered Heaven. The poor and the rich all tried to give what they could afford to ensure a good afterlife.

Bhanubhakta’s contribution was unique. Children who received an education at the time began their studies with light epics like the Ramayan and graduated to the more complex Upanishads and Vedas in his time. Ram’s heroic exploits were highly impressive to Bhanubhakta, so he decided to make the deity more accessible to the people who spoke Khas. (Since the social order did not encourage literacy, most country people did not understand anything when epics were read out to them in Sanskrit.)

When completed, his translation of the Ramayan was so lyrical that it was more like a song than a poem. However, his creation was not published and he was to die without receiving credit for his contribution. It was later in 1887 that Moti Ram Bhatta found his manuscript and printed it in Benaras, India, where Bhatta published, wrote critiques, and shared his gazal songs with others. Though priests found a rapt audience when they explained what they had been reading, they could not compete with the pleasant flow of Bhanubhakta’s translation. Soon he and his book became household words.

Bhanubhakta did not study Western literature – the West must have been a land of fables for him. The closest city in India was several weeks’ walk away, and there was a huge distinction between those who had been to Kathmandu and those who had not. (When Bhanubhakta first visited Kathmandu, he called it the City of Immortality and compared it to the legendary cities of the gods and demons.) All his ideas and experiences were derived from his native land. This lent such a strong Nepali flavor to his writing that few poets have been able to equal his simple creations in terms of content: a sense of religion, a sense of simplicity, and the warmth of his country are the strongest features of his poetry. Those who read the first lines of the Bhanubhakta Ramayan can clearly feel Nepal in them.

Narad sage went to the Land of Truth one day,
wanting to bring back something good for the creation.
Brahma the Creator was there and the sage
sat at his feet and pleased him with devotion.

The themes which Bhanubhakta wrote about were uncomplicated. Once he went to visit a friend and not only discovered that his friend was on a journey, but that his wife was extremely rude to wayfarers. Guests and wayfarers were never treated casually by the people of his time. Houses were few and far between and if anyone refused to shelter a traveler, the traveler might have to walk several miles before finding another resting place. On top of this, there were many stories of gods who came in the guise of humans seeking shelter and judged the homeowners by their conduct. Bhanubhakta was shocked by her attitude and wrote:

The wife of Gajagharsoti is a source of fortunes that are ill
She has taken leave from us all and is on the way to Hell.

As said before, the credit of discovering Bhanubhakta goes to Motiram Bhatta. Bhatta took pains to collect the miscellaneous works of Bhanubhakta and published a collection. He also wrote the poet’s biography. The search for Bhanubhakta’s works must have been frustrating. He did not write many poems, or few survived if he did. His works appear in fragments that are neither organized nor titled. He concentrated his efforts on the Ramayan, and most of his short poems deal with events which he felt profoundly about or they sing the praises of his gods.

I believe that Bhanubhakta wrote two masterpieces in his life. One, obviously, is the Bhanubhaktey Ramayan and the other is a letter he wrote in verse form to the prime minister while in prison. Some funds had been embezzled while Bhanubhakta worked for the local government. He misunderstood the situation, signed some papers, was made a scapegoat, and put into prison. His health became bad, he was given false hopes of being set free, and for a long time his case was not even heard. So he wrote a petition to the all-powerful prime minister requesting his freedom. The Nepalese language is always respectful; even today most letters begin with, “I humbly request….” Bhanubhakta’s petition made fun of his own situation and convinced the ruler of his innocence.

Everyday I see kind authorities and they get rid of my worries.
I am at peace and at night I watch dances for free.
I do what my friends – mosquitoes, fleas, and bedbugs – say:
the mosquitoes sing and the ticks dance, I watch their play.

I was jobless, wealth-less, my hard-earned food came from the spade,
I served those people so everyone would notice me and give me respect.
Without wavering I served and they were pleased and they gave
overflowing attention that is never, ever, taken away.

I am forty, I have a son who is eight years old.
The time for celebrating his manhood-ceremony is close.
I am rotting inside these four walls, so what can I do, my Lord?
How can I complete the ceremony in this darkness-filled world.

The secret of success should be given by the father,
the lessons of life should be given by the mother,
my child has yet to study the Vedas and serve his teacher,
therefore to you, my Owner, I repeat my prayer.

Even while a great ruler like you own this earth,
a Brahmin’s rituals of manhood are being delayed.
Whose feet do I have to place my sorrow at except yours?
Please take pity on me and decide my case for better or worse.

My body is weak, it is made of grain and water.
How shall I say what has befallen me here?
I have suffered much sorrow, my body grows heavy,
and I have been ill for many days.

I was imprisoned for a long time at Kumarichowk,
illness came upon me there and after much trouble I went home.
When I became well they brought me here,
now you, my Owner, you are my only hope.

Whatever I explained to the authorities in writing is true.
But others’ answers and written proofs, I am told,
have proved wrong all that I have said.
I told them I would pay their fines a thousand-fold.

But they say they have signatures on papers and letters,
they say their witnesses have many more tales.
I said I would not plead, I would rather be false,
I will say anything that gets me outside these walls.

I have no wish to spend the rest of my life in this quarrel.
I have no wish to become a millionaire and fill my house with treasures.
Days pass by uselessly and I cannot comfort myself
if you would decide my case it would be a great help.

I have talked with the warden and he does not speak.
Even if he does, his: “tomorrow, tomorrow,” sounds like a joke.
What are these tomorrows? It would be better to know I won’t be freed.
Many tomorrows passed. Please fill this empty bag of mine, I beg.

Bhanubhakta not only won his freedom with his poem, but was given a bag of money as well. So passed the most dangerous and exciting time of his life. He died in 1868 a simple man who did not know that he would be among the most revered creators of Nepal. Today Bhanubhakta is called Adikabi, the first poet of Nepal. Perhaps, it is only he and Laxmi Prasad Devkota that have become literary gods in this country. The only difference between the two is that Devkota’s works continue to enjoy as much celebrity as the great poet himself while Bhanubhakta’s fame tends to overshadow his writings. The eulogy that Devkota wrote to Bhanubhakta Acharya a century later follows.

The Grass Cutter
by Laxmi Prasad Devkota

A tired young man,
his head on a pillow of rock,
sleeps underneath a tree.
A grass cutter sharpens his blade
near him leisurely.
A sweet song of the forest
steals into a gentle dream.
A heart flies towards Heaven
from the clear world of the living.

Wakening, the bright youth asks,
“What are you doing grass cutter?”
He replies smiling,
“Well, we all will go our way,
every person alone.
There is no one in my heart
for whom to tire my fingers.
So I sell this grass and collect money
to build a rest house and a tap for my people.
If we do not sow, how will anything grow?
And how long will we play with toys?

The sickle dances
and the grass cutter continues,
halting, collecting moments
as if they are bright jewels.
“This forest belongs to the gods
and this is a ripe field to be cut.
I reap my fruit and pay rent to the earth.
This life is two days of sun and shade,
so I give to the gods
the rest house and the watering place.”

Magnetized, the youth stares at him.
It is as if lightning flashed.
Leaves rustle and forest birds
fly into the darkness of the trees.
“Oh”, from somewhere a thin sound,
“The worth of this grass cutter’s life.”

The person who slept in the forest
is shaken awake, he is shaken awake.
His eyes are moist,
his breasts rise and fall,
two tear drops fall upon the rock.
The tear drops from a caring heart
make the forest’s colors strange
and writing on the stone like pure waves
sing beautifully like the birds
of the forest,
the home,
and of the cage.

Surroundings drink the elixir of immortality
and the hills hum among themselves.
Cool floods, and shades of happiness,
heat and thirst are gone today.
O wonderful star of Saturn,
O these first sounds of Nepal.
May such grass cutters fill the grounds
beneath the skies of my Nepal.
This language, strange and endearing,
welcome like the broken voice of a child.
Shy syllables, these first tender sounds,
simple, transparent, and filled with light.

O birthday of my people’s language,
come down! come down to this earth again!
It has been many days since you left
and this whole country has become thirsty again.
What a wonderful past!
Why would the smells not be gentle?
Why would the world not be bright?