Tag Archives: बखतबहादुर र देश

नेपाली कविता – बखतबहादुर र देश

बखतबहादुर निद्रामा बरबराउादै किन सम्झन्छ बरोबर यो टाढा दूरदेशमा बसेर देशको नाम ? बिर्सन चाहेर बिर्सन नसकेको मनको एउटा कुनाभरि पसारिएको यो देश र गाउाका यादहरु किन झिकेर मिल्काउन सक्दैन हा ! बखतबहादुर । बहिरा छौ तिमीहरु र त इसाराले … Continue reading

Rate this:

Posted in Poem | Tagged , , | Leave a comment