पयर्मा कडा चोट पायेर आये – मोतीराम भट्ट

पयर्मा कडा चोट पायेर आये
म भन्दै थिएँ होस राखेर आये।

फजीती तहाँ भित्रको देख्छ जस्ले
उती फकँदा कान् समायेर आये ।

म आउन्न पक्का भनी भन्नु क्यै दिन्,
यती दिन् पछि क्या छकाएर आये ।

न केही भनेको न केही सुनेको
बिना कारणै मुख् फुलाएर आये ।

म मागेर खोस्ने थिएँ मो कहाँ मन्
कता जानि त्यो मन् लुकाएर आये ।

जतिले तहाँ भित्र ता जान पाये
त्यतिले दसेक् ठेक खाएर आए ।

अहा कस्तरी छाती झल्क्यो हरीको
जसै मोति माला झुलाये र आये ।