जङ्गी निसान हाम्रो – गोपाल प्रसाद रिमाल 

रातो र चन्द्रसुर्जे, जङ्गी निसान हाम्रो।
जिउँदो रगतसरि यो, बल्दो यो सान हाम्रो।।

हिमालझैं अटल यो, झुकेन यो कहिल्यै।

लत्रेन यो कहिल्यै, जङ्गी निसान हाम्रो।।

यो जन्मँदै जगत्मा कैयौं प्रहार आए।

साम्राज्य दुई हारे, हारेन सान हाम्रो।।

जबसम्म चन्द्रसुर्जे आकाशमा रहन्छन्।

तबसम्म हुन्छ आफ्नै रातो रगत यो हाम्रो।।

गाईसरि छन् साधु जोजो यहाँ जगत्मा।

सबको सरन बलियो, जङ्गी निसान हाम्रो।।