साथ दीने मान्छेको – सुबाश लम्साल

साथ दीने मान्छेको
अब याद मात्र बाकीछ

दुखमा साथदीने हातहरुको

अब छाप मात्र बाकीछ
जीबन भनु केही रहेन येस्तो

बस दिन र रात मात्र बाकी छ

मेरो मन त अब मरी सक्यो

तेस्को राख मात्र बाकी छ
बसन्त आयो गयो

सुकेको पात मात्र बाकी छ

गल्ती मैले गरी सके

पसछ्याताप मात्र बाकी छ
पाप मैले गरेको हु

तेस्को दाग अझै बाकी छ

मैले मारेको बीस्वाषको

लास अझै बाकी छ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.