Daily Archives: July 7, 2015

सत्य संदेश – लेखनाथ पौड्याल 

थोत्रो पाटी उज्यालो, मलिन तृणकुटी, कन्दरा झन् उज्यालो भिक्षा भारी उज्यालो, अझ वन वनको साग सिस्नु उज्यालो। फयाङ्लो गुन्द्री उज्यालो, वर पर घुम्दा जीर्ण कन्था उज्यालो तृष्णाको तुच्छ जालो मनबीच नभए जो मिल्यो सो उज्यालो।। कालो मन्दाकिनीको जल, जलनिधिका मोतिको … Continue reading

Rate this:

Posted in Nepali Poems | Tagged , , | Leave a comment

Poem – Brother I’ve seen Some – Kabir

Brother, I’ve seen some  Astonishing sights:  A lion keeping watch  Over pasturing cows;  A mother delivered  After her son was;  A guru prostrated  Before his disciple;  Fish spawning  On treetops;  A cat carrying away  A dog;  A gunny-sack  Driving a … Continue reading

Rate this:

Posted in Kabir | Tagged , , , | Leave a comment