Monthly Archives: June 2015

Poem – A Clear Midnight – Walt Whitman 

THIS is thy hour O Soul, thy free flight into the  wordless,  Away from books, away from art, the day  erased, the lesson done,  Thee fully forth emerging, silent, gazing,  pondering the themes thou  lovest best.  Night, sleep, death and … Continue reading

Rate this:

Posted in Walt Whitman | Tagged , , | 1 Comment

भेट – गोपाल प्रसाद रिमाल 

पूर्नेको जूनलाई किन पर्खेको ? भेट्ने उनैलाई हो क्यारे, तिमी उनैलाई उनकै प्रकाशमा देख, तिमी उनलाई आजै यो औंसीको रातमा भेट । आउने त्यो वसन्तलाई किन कुरेको ? तिमीले खोजेको फुल हो र ? उनकै सुवासमा तिमी सास फेर, तिमी … Continue reading

Rate this:

Posted in Nepali Poems | Tagged , , | Leave a comment

एक गीत – गोपाल प्रसाद रिमाल 

केही आहझैं केही चाहझैँ सौरभ छरी वरिपरि तिमी प्रतीक्षामा झैं कसको भन न भन कली ! जब भिखारीको हातसरि फुक्नेछ तिम्रो सुन्दर तन के ठानी के दिऊँ तिमीलाई भन न भन कली ! समीप छ हेर्छु देख्छु तिमी फुले झरेमा … Continue reading

Rate this:

Posted in Nepali Poems | Tagged , , | Leave a comment

होश – गोपाल प्रसाद रिमाल 

म मानिस आफ्नो खुशीले जन्मेको होइन, आफ्नो खुशीले मर्ने पनि होइन । यो ज्ञान कसलाई भएको हो साथी ? यो संसार सपना हो, जीवन पानीको फोका हो, यहाँ कोही पनि आफ्ना छैनन्, जो छन् तिमीजस्तै नै जन्मेका हुन् । तिमीजस्तै … Continue reading

Rate this:

Posted in Nepali Poems | Tagged , , | Leave a comment

जङ्गी निसान हाम्रो – गोपाल प्रसाद रिमाल 

रातो र चन्द्रसुर्जे, जङ्गी निसान हाम्रो। जिउँदो रगतसरि यो, बल्दो यो सान हाम्रो।। हिमालझैं अटल यो, झुकेन यो कहिल्यै। लत्रेन यो कहिल्यै, जङ्गी निसान हाम्रो।। यो जन्मँदै जगत्मा कैयौं प्रहार आए। साम्राज्य दुई हारे, हारेन सान हाम्रो।। जबसम्म चन्द्रसुर्जे आकाशमा … Continue reading

Rate this:

Posted in Nepali Poems | Tagged , , | Leave a comment

Poem – A Child Said, What Is The Grass? – Walt Whitman 

A child said, What is the grass? fetching it to me with full hands;  How could I answer the child?. . . .I do not know what it  is any more than he.  I guess it must be the flag of … Continue reading

Rate this:

Posted in Walt Whitman | Tagged , , , | Leave a comment

Poem – A Boston Ballad, 1854 – Walt Whitman 

TO get betimes in Boston town, I rose this morning early;  Here’s a good place at the corner–I must stand and see the show.  Clear the way there, Jonathan!  Way for the President’s marshal! Way for the government cannon!  Way … Continue reading

Rate this:

Posted in Walt Whitman | Tagged , , , | Leave a comment