पयर्मा कडा चोट पायेर आये – मोतीराम भट्ट

पयर्मा कडा चोट पायेर आये
म भन्दै थिएँ होस राखेर आये।

फजीती तहाँ भित्रको देख्छ जस्ले
उती फकँदा कान् समायेर आये ।

म आउन्न पक्का भनी भन्नु क्यै दिन्,
यती दिन् पछि क्या छकाएर आये ।

न केही भनेको न केही सुनेको
बिना कारणै मुख् फुलाएर आये ।

म मागेर खोस्ने थिएँ मो कहाँ मन्
कता जानि त्यो मन् लुकाएर आये ।

जतिले तहाँ भित्र ता जान पाये
त्यतिले दसेक् ठेक खाएर आए ।

अहा कस्तरी छाती झल्क्यो हरीको
जसै मोति माला झुलाये र आये ।

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.