सुनको थालमा – रबिन्द्र नाथ ठाकुर

आज तिम्रो सुनको थालमा मैले आङ्खनो दुःखमय आँसुका मालाले
सजाएको छु ।
माता ! आज तिम्रो कण्ठमा मैले मोतीका हार उनेको छु !
तिम्रो चरणमा चन्द्र–सूर्यका रत्न जडेका छन्ः अनि तिम्रो
वक्षमाथि मेरो दुःखमय आँसुका माला सुशोभित छ ।
धन र दौलत तिम्रो संपदा हुन्,
तिनीहरुलाई तिमीले यथेष्ट उपयोग गर ।
मलाई दिने भए देऊ, दिन मन नभए नदेऊ ।
मेरो घरको विशेष कोसेली ता मेरो दुःख नै छ ।
मूल्यवान् उपहारका तिमी असली पारखी छयौ अनि मलाई विश्वस छ,
तिमीले उसलाई चिनेमी छौ ।
–जसमा तिम्रो खुशी छ, त्यसलाई स्वीकार गर ।

रबिन्द्र नाथ ठाकुर
Rabindranath_Tagore_-_A_Poet_like_no_Other

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.