नेपाली कविता – धनको माया मनको माया

मनभित्र लेखेको माया, सागर जस्तै अमर हुन्छ

धनभित्र देखेको माया, हिउँद लाग्छ बगर बन्छ |

मनको माया देख्छ सधै, मुटु बीचको न्याय निसाफ

धनको मायाँ लेख्छ सधै, जोड घटाउ हिसाब किताब

मनको माया छर्छ हरदिन, खुसियाली अंगअंग

धनको मायाँ भर्छ एकछिन, बासनाको कडा रंग |

मनको माया फैली जान्छ, दूबो बन्छ काँस बन्छ

धनको माया ओइली जान्छ, घाँस हुन्छ नांस हुन्छ

मनको माया अर्थ बोक्छ, जीवन ज्योती जलाउँछ

धनको माया स्वार्थ रोप्छ, नमीठो भूल फलाउँछ |

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.